Přijímací řízení

Forma přijímacího řízení

Přijímací řízení bude probíhat formou rozhovoru. Cílem rozhovoru je zjistit motivaci studentů ke studiu a dozvědět se více o jejich předchozích zkušenostech se zemědělstvím, ekologií a příbuznými obory. Předchozí praxe však není podmínkou pro přijetí ke studiu. Rozhodující je zájem a ochota vstoupit do studijního procesu.

Podmínky účasti v přijímacím řízení

Přijímacího řízení se mohou účastnit všichni zájemci, kteří včas odeslali přihlášku ke studiu a zaplatili před začátkem přijímacího řízení administrativní poplatek.

Termín a místo příjímacích pohovorů

Příští příjímací pohovory proběhnou v termínu:

  •   bude upřesněno

Poplatek za přijímací pohovor

Administrativní poplatek za přijímací pohovor se platí hotově při přijímacích zkouškách a činí 500 Kč.

Co si vzít s sebou na přijímací pohovor

Žádáme uchazeče, aby s sebou přinesli:

  • maturitní vysvědčení nebo jeho ověřenou kopii
  • případně další doklady o dosaženém vzdělání
  • osobní doklady
  • administrativní poplatek 500 Kč

Další informace

V případě dalších dotazů nás kontaktujte .