Aktuality

Program 2017

odborného semináře „Kulturní a sociální význam biodynamického zemědělství“:


Pátek 28.4.2017:

17.00-18.00 Příjezd, ubytování

18.00-19.00 Večeře

19.00-21.00 Seznámení se Sociálně terapeutickým centrem Tábor, vzájemné seznámení účastníků (Petr Janát Dolista)


Sobota 29.4.2017:

7.15-8.00 Snídaně

8.30-12.30 (s přestávkou) Biodynamické práce v zemědělství Loidhold-hof (Achim Leibing)

13.00-15.00 Oběd, přestávka

15.00-17.30 (s přestávkou) Biodynamické práce v zahradnictví Loidhold-hof (Tanja Wakolbinger)

18.00-19.00 Večeře

19.00-21.00 Zapojení lidí s handicapem do provozu Loidhold-hofu


Neděle 30.4.2017:

7.15-8.00 Snídaně

8.30-11.00 Příprava biodynamických preparátů 1. - křemenáček (Petr Janát Dolista)

11.00-12.30 Povědomí o biodynamickém způsobu hospodaření a míra jeho uplatnění v ČR, prezentace diplomové práce (Kristýna Dyntarová)

12.00-14.30 Oběd, přestávka

14.30-17.00 Příprava biodynamických preparátů 2. - roháček (Petr Janát Dolista)

18.00-19.00 Večeře

19.00-20.00 Biodynamická zahrada Weledy, referát z exkurze; zahrada Zlatobýlu (Kateřina Žáková)


Pondělí 1.5.2017:

7.15-8.00 Snídaně

8.30-10.30 Projekt 1990 – začlenění zdravých mezi postižené – inkluze (Anežka Janátová)

10.30-12.00 Závěrečné plénum při kávě

13.00 Oběd

(změny programu jsou vyhrazeny)


Ceny:

Nocleh s plnou penzí (pátek-pondělí): 1080,-

Sleva pro členy Akademie sociálního umění Tabor, Agroakademie MUDr. Kampelíka a spolku pro biodynamické zemědělství Přemysl


Přednášející:


Dipl. Ing. Achim Leibing, vedoucí pracovník sociálně terapeutického zařízení Loidholdhof a sedlák

Tanja Wakolbinger, vedoucí pracovnice sociálně terapeutického zařízení Loidholdhof a zahradnice

PhDr. Anežka Janátová, zakladatelka Nadace Jedličkova ústavu

Petr Janát Dolista, správce Sociálně terapeutického centra Tábor 

Bc. Kateřina Žáková, zakladatelka bylinářského spolku Zlatobýl v Nové Vsi nad Popelkou

Bc. Kristýna Dyntarová, diplomantka Mendelovy univerzity


Více podrobností, dotazy a přihlášky (tel. 603 238 962): seminare@agroakademie.czJiž proběhlo:

Intenzivní odborný seminář

"Kulturní a sociální význam biodynamického zemědělství", 20.-24.4.2016

Seminář je určen všem zájemcům o biodynamické hospodaření, dále zájemcům o utváření nových forem hospodaření, v nichž hraje významnou roli společenství, komunita, vzdělávání. Je vhodný pro zemědělce, zahrádkáře, učitele, sociální pracovníky a další, v  jejichž činnostech se propojuje práce se zemí a práce s lidmi. Seminář je zaměřený na zkušenosti z praxe, přednášky jsou proloženy uměleckou činností související s tématem.

Přednášející a jejich témata:

Dr. Thomas van Elsen

Vědecký spolupracovník fakulty Ekologického zemědělství a pěstování rostlin na Univerzitě v Kasselu, projektový vedoucí ve FiBL a ve sdružení PETRARCA (projekty pro rozvoj sociálního zemědělství). Zaměřuje se na možnosti rozvoje kulturní krajiny prostřednictvím ekologických hospodářství, je zakladatelem pracovního kruhu pro sociální zemědělství.

Témata: Biodynamický dvůr – kulturní společnost – kulturní krajina. Sociální zemědělství ve světě, konkrétní projekty.

www.soziale-landwirtschaft.de

 

Ing. Jan Moudrý, PhD.

Odborný asistent na Katedře rostlinné výroby a agroekologie Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je odborníkem zaměřeným na ekologické zemědělství a trvale udržitelné hospodaření, na zemědělství v marginálních oblastech, zabývá se možnostmi zpracování a marketingu bioprodukce. Je členem několika odborných skupin.

Témata: Různé formy udržitelného zemědělství a jeho dopady. Ekologické a sociální zemědělství v České republice.

agroekologie.zf.jcu.cz

 

Petr Janát Dolista

Biodynamický zemědělec s mnohaletými zkušenostmi se sociální terapií v zemědělství, učitel zemědělství a dějepisu, zakladatel Agroakademie MUDr. Kampelíka – českého biodynamického vzdělávání a předseda spolku pro biodynamické zemědělství Přemysl.

Témata: Role zemědělství v jednotlivých kulturních epochách. Utváření zemědělské budoucnosti. Terapeutický význam biologicko-dynamických dvorů.

www.agroakademie.cz

 

Ing. Achim Leibing

Biodynamický zemědělec a sociální pracovník na statku Loidhold-hof, kde společně žije a v zemědělství pracuje přes čtyřicet lidí s postižením i bez něj, v rámci volnočasových aktivit se věnují činnostem v zahradě, dřevodílně, textilní dílně a pekárně. Společenství statku reprezentuje tzv. integrativní zemědělství, které vychází z anthroposofického léčebně pedagogického hnutí a je založeno na soužití tzv. zdravých a tzv. postižených ve venkovských společenstvích.

Téma: Praktické zkušenosti ze života na sociálním statku.

www. loidholdhof.at

 

Místo konání: Sociálně terapeutické vzdělávací centrum Tábor v Nové Vsi nad Popelkou

 Kurzovné je zdarma, v Centru Tábor je možnost ubytování s plnou penzí 550Kč/den (sleva na ubytování platí pro členy spolků Agroakademie Dr. Kampelíka, biodynamického spolku Přemysl, Akademie sociálního umění Tabor, Pro-Bio, pro studenty, seniory a nezaměstnané). Částečná účast je možná.

 Přihlášky či případné dotazy zasílejte na e-mail seminare@agroakademie.cz.

Seminář práce s koňmi - 1.ročník

 

se koná ve dnech 12. - 14. 6. 2015 v Sociálně terapeutickém vzdělávacím centru Tábor v Nové Vsi nad Popelkou.

  Vladimír Hajtmar ze Šumperska uvede účastníky do základů práce s koňmi v zemědělství a podělí se o své dlouholeté zkušenosti s touto krásnou prací.   MVDr. Michal Jurečka seznámí přítomné s anatomií, vývojem a zvláštnostmi koně a s řádnou péčí o koně a jeho zdraví.  

Petr Janát Dolista z Agroakademie MUDr.Kampelíka přiblíží význam koní v utváření zdravější krajiny a společnosti. Práce s koňmi je významná cesta zamezující šíření nejrůznějších civilizačních chorob.

  Kurzovné 1600 Kč zahrnuje náklady na organizační zajištění a lektorné (sleva pro členy spolků PRO-BIO, Přemysl, Akademie Tabor, Agroakademie, AWŠ ČR a studenty zemědělsky zaměřených oborů)  

Uzávěrka přihlášek do 3.6.2015. Ubytování a stravu v místě je možné si domluvit na e-mailu: centrumtabor@centrum.cz


Seminář "Kulturní a sociální význam biodynamického zemědělství" !!!SEMINÁŘ SE ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ (ZAHRANIČNÍ LEKTOR) PŘESUNUJE NA NÁHRADNÍ TERMÍN (PŘEDPOKLAD PODZIM 2015)!!!

Seminář "Význam královského rodu Přemysla a Libuše v zemědělské péči o českou zemi"

Výjezdní seminář s lektorem Petrem Janátem Dolistou se uskuteční již ve dnech 10. -12. 3. 2015. Zájemci hradí příspěvek 100Kč. První den (úterý) probíhá výuka v pražské Akademii sociálního umění Tabor (Španělská 10), ve středu v píseckém hradě a milevském klášteře  (10-17h), ve čtvrtek na sv. hoře Říp a na Mělníce, tedy ve věnném městě manželek přemyslovských vládců.

Přesunutí konference

Vážení zájemci o konferenci o biodynamickém zemědělství v Třeboni, z důvodu nenaplnění požadovaného počtu účastníků jsme se rozhodli pro přesunutí termínu konference na příští rok.

Pozvánka na konferenci : Naši zemědělci si zaslouží víc - Ano! Biodynamické zemědělství

Konference o biodynamickém zemědělství za základě impulsů Rudolfa Steinera se koná ve dnech 19. - 22. 6. 2014 v Třeboni. Tuzemští a zahraniční přednášející budou referovat o tématech úzce spojených s biodynamickým zemědělstvím, o jeho historii, současnosti i budoucnosti, o hnutí sociálního a solidárního zemědělství, o charakteristických aspektech tohoto způsobu péče o zemi. Součástí konference budou rovněž workshopy a divadelní představení. Jídlo i nocleh je v místě zajištěn - více podrobností včetně přihláškového formuláře naleznete na začátku května na těchto stránkách. Dotazy a přihlášky je možno zasílat na e-mail trebon@agroakademie.cz

                                                                    26.4.2014, Kateřina Matošková

Seminář biodynamického vzdělávání

Úvodní seminář do biodynamického zemědělství povedou vyučující Agroakademie MUDr. Kampelíka. Seminář proběhne v termínu 21.4.2014 od 15h do 25.4.2014 do 15h a je otevřen jak pro studenty Agroakademie, tak také pro zájemce o biodynamické zemědělství z řad veřejnosti.

Témata semináře: Sousedské vztahy - venkov a kultura. (starostka Marie Kynčlová) Význam územních plánů. Stavební povolení. Hospodářské budovy. (místostarosta Jan Čapek) Život a dílo MUDr. Františka Cyrila Kampelíka. Družstevnictví v 19., 20. a 21. století. Historie, současnost a budoucnost zemědělství a biodynamického zemědělství u nás a ve světě. Biologicko-dynamické preparáty. (Petr Janát Dolista) Sociální, kulturní a spirituální vazby v zemědělství v minulosti a v současnosti (PhDr. Anežka Janátová) Podmínky zdravého chovu zvířat - kráva, ovce, koza, drůbež. (MVDr. Michal Jurečka) Geologie a pedologie. (RNDr. Luboš Hromádko) Včelařství - včely a průmyslové zemědělství. (Oldřich Kraus) Základy jezdectví - selské jízdy. (Žaneta Pfefrová)

V průběhu semináře se budou konat další přijímací pohovory ke studiu v Agroakademii. Cena semináře je 4000 Kč (kurzovné, ubytování, strava). Zájemci o seminář se mohou dotazovat i hlásit zde: seminare@agroakademie.cz.

9.4.2014, Kateřina Matošková

Vyhlásili jsme termíny přijímacího řízení

Přijímací pohovory proběhnou již 26. března 2014 v Praze, Španělská 10 (prostory Akademie sociálního umění TABOR). Podrobnosti najdete v sekci Přijímací řízení

V případě zájmu zašlete písemnou příhlášku ke studiu: Přihlášky ke studiu

1.2.2014, Ondřej Němeček, webmaster

Březen 2014

Tak jako Petr Janát Dolista, zahradník a zemědělec - se schopnostmi a nedostatky střední generace - učí již 12 let studenty sociálního umění např. budování pařenišť a jejich osázení zeleninou, bude stejně i v Agroakademii MUDr. Kampelíka uplatňovat obdobný přístup v praxi i v teorii při výuce převážně mladé generace - která disponuje často značně odlišnými přednostmi i odlišnými nedostatky oproti generacím předchozího tisíciletí: