Studijní předměty

se dělí na čistě odborné, které jsou základem pro vlastní práci, a předměty rozvíjející, které slouží vnitřnímu rozvoji osobnosti. Rozvoj osobnosti studenta a rozvoj jeho odborných znalostí mají jít ruku v ruce.

 • Včelařství
 • Zdraví zvířat
 • Šlechtitelství
 • Výživa zvířat
 • Zoologie
 • Chovatelství
 • Tažná zvířata
 • Geologie
 • Půdoznalectví
 • Biologie 
 • Chemie 
 • Fyzika
 • Astronomie
 • Botanika
 • Ovocnářství
 • Zelinářství
 • Obilnářství
 • Zemědělská technika
 • Základy hospodaření
 • Dějiny zemědělství
 • Goetheanismus
 • Biodynamické preparáty
 • Sociální trojčlennost a hospodářské formy na biodynamických statcích

 • Šerm
 • Lukostřelba
 • Jezdectví

 • Všeobecná nauka o člověku
 • Sociologie
 • Kulturní dějiny
 • Religio

 • Eurytmie
 • Dramaterapie
 • Arteterapie
 • Muzikoterapie