Doporučená literatura

  1. FIBL. 90 Argumentů pro ekologické zemědělství. 2. vyd. Olomouc : Bioinstitut, o.p.s., 2007. 19 s. ISBN: 978-80-87080-08-5
  2. PILÁT, Albert a Otto UŠÁK. Kapesní atlas rostlin. Praha : SPN, 1988. 118 s. ISBN 14-158-86
  3. STEINER, Rudolf. Zemědělský kurz. Přeložil R.Hradil. 2. vyd. Šumperk : PRO-BIO, 1998. 147 s. ISBN 80-7198-419-1
  4. URBAN Jiří a Bořivoj ŠARAPATKA aj. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi I. a II. díl: Základy ekologického zemědělství, agroenvironmentální aspekty a pěstování rostlin. Praha : MŽP, 2003. 280 s. ISBN 80-9035-83-0-6
  5. ŠARAPATKA Bořivoj aj. Agroekologie - východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. Olomouc : Bioinstitut o.p.s., 2010. 440 s. ISBN 978-80-87371-10-7
  6. DOSTÁLEK, Petr a Radomil HRADIL. Biologicko-dynamické preparáty. 1. vyd. Šumperk : PRO-BIO, 1998. 72 s. ISBN 80-238-8630-4