Cena studia ve svobodném vzdělávání

Student pracující ve smluvním provozu dostává mzdu, ze které se mu sráží zdravotní a sociální pojištění, ubytování s plnou penzí a školné. Případy, kdy mzda nepostačuje k pokrytí školného, jsou řešeny individuálně.

Je zaručeno, že po čtyřech letech studia neodchází absolvent jako dlužník, ale svobodně si vybírá další působiště. Zároveň je každému studujícímu zajištěno ze mzdy kapesné.