Agroakademie MUDr. Kampelíka

Agroakademie MUDr. Kampelíka chce čelit soudobému globalizačnímu materialismu, který omezuje lidská práva na svobodný zemědělský, zahradnický i zahrádkářský život. Usiluje o vybudování protipólu vůči drancování přírodního, sociálního i kulturního dědictví českých zemí, které je vedeno chladným kalkulem na straně jedné, nebo čistě ekologickým nadšením lidí bez praxe na straně druhé.

Obrázek nebo fotografie#39 Obrázek nebo fotografie#40 Obrázek nebo fotografie#41

Vzdělávání je postaveno na principech Svobodného vzdělávání (Freie-ausbildung), které je rozšířeno v Německu a dalších zemích Evropy. Je koncipováno jako čtyřleté studium kombinující individuální praktickou výuku na několika biodynamických dvorech (v celkovém rozsahu 48 měsíců) se společnou pravidelnou teoretickou výukou (o rozsahu týden měsíčně).

Teoretickým obsahem je celá řada odborných i doplňujících předmětů od geologie a půdotvorby, od dějin Čech přes biologii a chemii, chovatelství, včelařství i ovocnictví a další zahradnické obory až po znalost práce s tažnými zvířaty a s moderní mechanizací. Ke hbitosti, postřehu a sebeovládání povedou vyučovací epochy základů jezdectví, šermu a lukostřelby, které studentům umožní, aby se na životních kolbištích dokázali pohybovat stejně zdatně jako sokol, sedlák a premiér, bratr Antonín Švehla.

Tento agrární gymnasion bude jednou za 4 roky otevřen i těm, kdo ještě nemají žádné zemědělské vzdělání, ale chtějí být vytrvalí na cestě k sobě a své zemi, o niž hodlají pečovat.